Idealne miasto według młodych

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie w trakcie wyjątkowych warsztatów wspólnotowych dostali trudne zadanie – musieli stworzyć wizję miasta idealnego. Jak to wyglądało?

Warsztaty odbyły się w ramach projektu „Strefa empatii” realizowanego w Częstochowie. Pilotażowe zajęcia odbyły się w 30. rocznicę uchwalenia przez ONZ Konwencji o prawach dziecka. Zastosowano podczas nich metodę Points of You – the coaching Game. Dzięki nie można określać cele, zasoby i ograniczenia. Zdaniem młodych aktualnie mocno zauważamy i odczuwamy różne podziały, nie mamy dla siebie czasu, nie umiemy budować relacji z ludźmi.

Młodzi mieli też wiele pomysłów, jak to zmienić – pomaga odwaga, kreatywność, empatia i zaangażowanie. Według nich idealne miasto to takie, które jednoczy całą społeczność i nie wyklucza. Jego mieszkańcy są tolerancyjni, mogą sobie ufać, akceptują inne poglądy i budują relacje, opierając się na szacunku. Każdy z nich ma możliwość, by rozwijać się, poszerzać horyzonty, realizować swoje hobby.

Ewelina / pixabay / Pexels